AMG pharm

amg_logoAMG pharm d.o.o. je srpska veledrogerija, u privatnom vlasništvu, osnovana u Beogradu 2009. godine.

AMG pharm d.o.o. se bavi snabdevanjem zdravstvenih ustanova medicinskim sredstvima u oblastima hirurgije, radiologije i interventne kardiologije.

AMG pharm d.o.o. je vodeći snabdevač tržišta Srbije hirurškim koncima.